Teknokent Nedir?

Teknokent Nedir?

Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

Teknokentlerin Firmalara Sağladığı Yararlar

 • Ar-Ge çalışmaları için uygun mekan ve ortam
 • Üniversiteden daha kolay ve uygun koşullarda danışmanlık hizmetleri 
 • Üniversiteyle daha etkin Ar-Ge işbirliği • üniversitedeki araştırma altyapısından yararlanabilme 
 • Benzeri Ar-Ge şirketleriyle bir arada olmanın sağlayacağı sinerji
 • Teknokent şirketinin sağlayacağı hizmetler 
 • Bunların sonucu olarak, teknoloji transferinin ve gelişiminin daha kolay sağlanması 

Teknokentlerin Üniversitelere Sağladığı Yararlar

 • Sanayi ile daha çok ve daha etkin işbirliği imkanı
 • Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uygulamalı araştırma imkanı
 • Üniversitedeki araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesi
 • Teknokentlerden sağlanan fonların araştırmaya aktarılmasıyla üniversiteye kaynak oluşturulması
 • Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine istihdam olanağı sağlanması
 • Bunların sonucu olarak, daha çok araştırma ve dolaylı olarak daha iyi bir eğitim ortamının oluşması.

Teknokentlerin Ülkeye Sağladığı Yararlar

 • Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya yenilikçi firmaların oluşumu ve büyümesi
 • Üniversitelerin araştırma altyapısından daha çok yararlanılması
 • Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik düzeyinin yükselmesi
 • Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması
 • Bütün bunların sonucu olarak, ülkede refah seviyesinin yükselmesi  
2014 © Malatya Teknokent.