Etkinlikler Detay

 • Olusturan: Admin
 • Etkinlik Tarihi: 2020/Mart/05
sosyal Medya:
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde PUSULA Ön Kuluçka Merkezi Sorumlusu Uzm. Özge Öztürk "Girişimcinin Pusulası Programı (GP2)" semineri verdi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlanan konferansa, konuşmacı olarak Pusula Ön Kuluçka Merkezi Sorumlusu Özge ÖZTÜRK katıldı.

21. yüzyıl başarı faktörlerinin AR-GE yapmak, girişimde bulunmak ve inovasyon gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Özge Öztürk, bu sayede ancak başarıya ulaşılabildiğini söyleyerek sözlerine şunları ekledi:

“Teknoloji Transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip bulunduğu ve başka bir yerde uygulandığı bir proses olarak tanımlanabilir.  Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitedeki akademik bilginin sanayiye, ticarileşecek ürüne dönüşmesi için arada köprü vazifesi gören bir yapıdır. Malatya Teknokent bünyesinde yer alan İnönü Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde;

 • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri,
 • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
 • Üniversite– sanayi işbirliği hizmetleri,
 • Fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) hizmetleri,
 • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

Olmak üzere 5 modülde hizmet verilmektedir.

Malatya Teknokent’te Pusula Ön Kuluçka Merkezi olduğunu ifade eden Öztürk, ön kuluçka merkezlerinin, iş fikrini hayata geçirerek projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentörlük ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapılar olduğunu söyledi. Konuşmasına Pusula Ön Kuluçka Merkezi’nin sunduğu destekleri tanıtarak devam etti:

 • Girişimcinin Pusulası Programı (GP2) hakkında detaylı bilgi veren Öztürk, GP2’nin 2 aşamalı bir program olduğunu ve ilk aşamasında; Ön Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik Destek Programları hakkında bilgilendirme etkinliklerinin düzenleneceğini belirtti. Programın ikinci aşamasında;
 • Pusula Ön Kuluçka’da girişimci adaylarına yönelik verilen tüm hizmetler,
 • Mentör- Mentee Eşleştirmeleri,
 • Mixing Project Etkinliği ve
 • Pusula Ön Kuluçka Girişimcilik ve İnovasyon Akademisi Eğitimleri olduğunun bilgisini verdi.

Ayrıca Pusula Ön Kuluçka Girişimcilik ve İnovasyon Akademisi eğitimlerinin ücretsiz ve sertifikalı eğitimler olduğunu belirterek, bu eğitim başlıklarının;

 • Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi
 • Yatırımcı Sunumu Hazırlama Eğitimi

olduğunu anlatan Öztürk, ön kuluçkaya gelen girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda, farklı eğitimlerin de organize edilebileceği bilgisini verdi.

Öztürk, programın sonunda girişimciliğin en önemli desteklerinden biri olan TÜBİTAK BİGG destek programı hakkında detaylı bilgi vererek konuşmasını soru cevap etkinliği ile bitirdi.

Sizin için seçtiklerimiz: