Girişimcilere

Girişimcilere Desteklerimiz

  • Girişimci adaylarına ücretsiz danışmanlık.
  • Pusula Ön Kuluçka’ya kayıt yaptıran girişimci/girişimci adaylarına Pusula Ön Kuluçka Merkezi’nin imkânlarından (internet, soğuk/sıcak içecek, Ar-Ge laboratuvarları vb.) faydalanabilirler.

 

  • Pusula Ön Kuluçka’ya kayıt yaptıran girişimci/girişimci adaylarına patent ve marka ön araştırma hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.
  • Girişimci/girişimci adaylarımızın projelerini portföyümüzde bulunan melek yatırımcı ve yatırımcılarla bir araya getirerek erken ticarileşme veya yatırım süreçlerine yardımcı olmaktadır.
  • Kuluçka firması kuran girişimcilere Ön Kuluçka imkânları haricinde proje kabul aşamasında 3 yerine 1 hakem ile proje kabulü, proje değerlendirme ücretinde %50 iskonto ve yekûn kira üzerinden %50 iskonto uygulanmaktadır.
  • Resmi başvurusu yapılan ve tescillenen patentlerin ticarileştirilmesinde anlaşmaya bağlı olmak kaydıyla süreçler Malatya Teknokent tarafından takip edilmektedir.