(KDV) Katma Değer Vergisi İstisnası
(SGK) Sigorta Pirim İstisnası
Gelir Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi İstisnası
Kurumlar Vergisi İstisnası
AR-GE Personel Gelir Vergisi