4691 Sayılı TGB Uygulama Yönetmeliği 10-Şubat-2022
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
4691 Sayılı TGB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10-Ağustos-2016
5746 Sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
5746 Sayılı AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 10-Ağustos-2016
5746 Sayılı AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 2022 Değişikliği
İşletme Yönergesi
Kanun